مصطفی احمدی – نخبه ایران – نابغه احمدآبادی

مصطفی احمدی متولد 1381 تهران

وی در زمینه مهندسی it فعالیت دارد ، در این زمینه موفقیت های زیادی بدست آورده است ، شروع کار او در سال 96 مقام اول وبلاگ نویسی منطقه را کسب کرد تا در سال 97 توانست دو دوره متوالی مقاوم اول استانی را کسب کند در زمینه هایی مانند وبلاگ نویسی و برنامه نویسی تا اینکه در سال 98 در المپیاد شرکت نمود و توانست رتبه  1 ایران را کسب کند .

مصطفی احمدی